b9j8bkecdha8i7e6efk5f

♦ ปีงบประมาณ 2564 

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือร่างรายละเอียดคุณลักษณะลักษณะเฉพาะ

ร่างเอกสาร e-Bidding/การซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ยกเลิกโครงการ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 6 ล้อ แบบเอนกประสงค์ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 เมตร

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

♦ ปีงบประมาณ 2563 

        ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           - โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บริเวณถนนมาลัยแมน ถึงบริเวณที่ดินนายสุวิสูตร เจียมรุ่งรัศมี 

♦ ปีงบประมาณ 2563 

    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6 

               ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

     

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

796383
วันนี้วันนี้167
เมื่อวานเมื่อวาน681
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้3772
เดือนนี้เดือนนี้15506
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด796383

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top