ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติและผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนเมษายน 2562-เดือนกันยายน 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติและผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผูรับบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร และการขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมีนาคม 2561-มีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้มาใช้บริการ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

 

 

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการการขออนุญาต่อสร้างอาคาร ดัดแลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร และการขออนุญาตขุดดินหรือถมดินของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้มาใช้บริการ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ และผู้พิการของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

449131
วันนี้วันนี้232
เมื่อวานเมื่อวาน752
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1583
เดือนนี้เดือนนี้16308
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด449131
Scroll to top