ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้มาใช้บริการ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565)

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้มาใช้บริการ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(รอบเดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้ออาคาร และการขออนุญาตขุดดินและถมดินขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564)

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติและผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนเมษายน 2563-เดือนกันยายน 2563)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนเมษายน2563-เดือนกันยายน 2563)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้มาใช้บริการ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนเมษายน 2563 - เดือนกันยายน 2563)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้มาใช้บริการ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้ออาคาร และการขออนุญาตขุดดินและถมดินขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนเมษายน 2563-เดือนกันยายน 2563)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้ออาคาร และการขออนุญาตขุดดินและถมดินขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนเมษายน 2562-เดือนกันยายน2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้ออาคาร และการขออนุญาตขุดดินและถมดินขององคืการบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนเมษายน 2562-เดือนกันยายน 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติและผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนเมษายน 2562-เดือนกันยายน 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติและผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนเมษายน 2562-เดือนกันยายน 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติและผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผูรับบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร และการขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมีนาคม 2561-มีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้มาใช้บริการ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

 

 

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการการขออนุญาต่อสร้างอาคาร ดัดแลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร และการขออนุญาตขุดดินหรือถมดินของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้มาใช้บริการ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ และผู้พิการของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

145342
วันนี้วันนี้423
เมื่อวานเมื่อวาน566
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้423
เดือนนี้เดือนนี้3377
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1453421

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top