งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

 รายงานการประชุมสภา อบต.สระสี่มุมครั้งแรกปี2565

 รายงานการประชุมสภา อบต.สระสี่มุมสมัยสามัญ สมัยที่1/2565

รายงานการประชุมสภา อบต.สระสี่มุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565 (ครั้งที่1)

รายงานการประชุมสภา อบต.สระสี่มุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565 (ครั้งที่2)

รายงานการประชุมสภา อบต.สระสี่มุมสมัยสามัญ สมัยที่2/2565

รายงานการประชุมสภา อบต.สระสี่มุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2/2565

รายงานการประชุมสภา อบต.สระสี่มุมสมัยสามัญ สมัยที่3/2565

รายงานการประชุมสภา อบต.สระสี่มุมสมัยสามัญ สมัยที่3/2565 (ครั้งที่2)

รายงานการประชุมสภา อบต.สระสี่มุมสมัยวิสามัญ สมัยที่3/2565 (ครั้งที่1)

รายงานการประชุมสภา อบต.สระสี่มุมสมัยวิสามัญ สมัยที่3/2565 (ครั้งที่2)

รายงานการประชุมสภา อบต.สระสี่มุมสมัยสามัญ สมัยที่4/2565

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่2/2563 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่2/2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่1/2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

145340
วันนี้วันนี้404
เมื่อวานเมื่อวาน566
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้404
เดือนนี้เดือนนี้3358
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1453402

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top