แผนพัฒนาท้องถิ่น

     

- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปี 2560 รอบเดือนเมษายน

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561

- การจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

- ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560

- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

911402
วันนี้วันนี้105
เมื่อวานเมื่อวาน813
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้105
เดือนนี้เดือนนี้20724
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด911402

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top